Hỏi Đáp - Thắc Mắc Đồng Hồ Casio

Trong quá trình sử dụng đồng hồ Casio có rất nhiều khách hàng liên hệ với bộ phận tư vấn về các sử dụng đồng hồ Casio. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn xử lý một số lỗi trong quá trình sử dụng đồng hồ đeo tay chính hãng:

Các câu hỏi thường gặp về đồng hồ Casio :

1, Có thể thay đổi thời lượng của âm báo và rung cho cuộc gọi đến và cảnh báo thư không ?

TL: Bạn có thể chọn trong ba kiểu âm báo và rung khác nhau cùng nhiều thời lượng cảnh báo khác nhau ( tối đa bốn giây).

2,Tại sao đồng hồ đeo tay không có tên hiển thị cho cuộc gọi đến ?

TL:Hiển thị tên không được hỗ trợ đối với sản phẩm của chúng tôi .

3, Tại sao thao tác nhấn không dừng cảnh báo đến?

TL : IPhone không hỗ trợ chức năng nhấn.

4, Màn hình đồng hồ hiển thị thong tin gì cho cảnh báo thư đến ?

TL : Tối đa 18 kí tự đầu tiên trong địa chỉ thư của người gửi hoặc tối đa 6 kí tự kana ( tối đa 18 kí tự chữ số ) của tên người gửi.

5, Tại sao một số cảnh báo thư không được gửi đến đồng hồ ?

TL :  G – SHOCK+ thường gửi cảnh báo đến đồng hồ khi nhận được thư mới. Nếu bạn mở thư trước khi cảnh báo gửi, cờ thư mới sẽ bị xóa và không có cảnh báo nào được gửi đến đồng hồ . Cũng lưu ý rằng G – SHOCK+  chỉ gửi một cảnh báo đến đồng hồ  nếu nhận được nhiều thư  cùng lúc.

Khi cấu hình cài đặt thư để kiểm tra thư đến với danh bạ của bạn, chỉ những thư gửi từ địa chỉ có trong Danh bạ của bạn được cảnh báo. Nếu bạn muốn được thông báo khi nhận được bất kì thư nào, hãy tắt chức năng kiểm tra danh bạ.

6,  Tôi cần làm gì khi tên người gửi thư không hiển thị?

TL: Nếu  điện thoại của bạn đang chạy iOS6, thực hiện theo các bước sau: Thiết đặt  -> Bảo mật -> Liên hệ

Đảm bảo chỉ nhập những ký tự được hỗ trợ cho tên của các Liên hệ trên iPhone của bạn ( Liên hệ -> Thông tin -> Tên Họ ).

7,  Có thể cấu hình bao nhiêu tài khoản thư cho cảnh báo thư đến?

TL : G – SHOCK+ hỗ trợ đăng ký tối đa năm tài khoản.

8, Tại sao đồng hồ  không cảnh báo ngay lập tức thư đã gửi?

TL :  Thư được kiểm tra tại một khoảng thời gian định kỳ (5, 10 hoặc 15 phút ) được xác định trên G- SHOCK+

9,  Tại sao cảnh báo thư không diễn ra cùng lúc trên iPhone và đồng hồ ?

TL : Ứng dụng thư của IPhone và G – SHOCK+ không cảnh báo cùng lúc khi nhận được thư mới.

10, Những loại tài khoản thư nào được hỗ trợ cho cảnh báo thư ?

TL : @gmail.com, @yahoo.com, @icloud.com (chỉ IMAP)

11, Tại sao tôi không thể kết nối lại với điện thoại?

TL : Xem "Cách ghép nối lại đồng hồ với điện thoại" trong  Hướng dẫn sử dụng WEB

12, Khi nào nên sử dụng nút xóa ghép nối của G-SHOCK+?

TL :Khi bạn cần xóa thông tin ghép nối hiện tại trước khi ghép nối lại.

13, Kết nối đồng thời với nhiều đồng hồ G-SHOCK có được hỗ trợ không?

TL : Không. Kết nối phải là một-một giữa điện thoại và đồng hồ.

14, Tôi cần làm gì sau khi kết nối với đồng hồ bị ngắt khi tôi tắt iPhone?

TL : Hãy thử bật lại iPhone, và  nhấn vào G-SHOCK+ để kết nối với đồng hồ.

>>> Tham khảo thêm các mẫu đồng hồ Casio giảm giá cực sốc